iletisim

Gorev-ve-sorumluluklarimiz

  • Sunduğumuz hizmetleri, karşılıklı mutabakata varılan ihtiyaçlarınızın sürekli olarak karşılanması ve sonuçların gözlemlenerek gerekli iyileştirmenin yapılmasına dayanan, uzun süreli bir ortaklık olarak görüyoruz.
  • Toplam Kalite Yönetimi anlayışımızın bir parçası olarak Firmanız ile sürekli irtibat halinde olunacaktır.
  • Firmamızın görev ve sorumlulukları listeyle sınırlı kalmamakla birlikte aşağıdaki gibidir.
  • Operasyon prosedürleri tam ve detaylı olarak oluşturmak,
  • Özel müşteri isteklerini anlamak ve yerine getirmek,
  • İşyeri Yöneticisini bilgilendirmek,
  • Eğitim ve özlük hakları ihtiyaçlarını belirlemek ve gidermek,
  • Vardiya planlarının uygulandığını denetlemek, fazla mesaiyi kontrol altında tutmak ve izinleri düzenlemek,
  • Uyum kontrol ve denetleme raporlarını firma yetkilisine iletmektir.

 

Sonuç olarak, iyi eğitilmiş, motive edilmiş bir ekip oluşturmak Firmanız Yönetimi, FK Özel Güvenlik Yönetimi ve Hizmet veren personel arasında 3 yönlü bir iletişim kurulmuş ve sunulan hizmette maksimum faydaya ulaşılmış olacaktır.