iletisim

Temel Eğitim: Tesislerinizin güvenliği için işe başlayacak personelimize başlangıç öncesi temel güvenlik eğitimi verilmektedir.
Güncelleştirme Eğitimleri: Temel Eğitim sonrasında göreve başlayan personellerimiz her 2 ayda bir güncelleştirme eğitimlerini profesyonel eğitimcilerimiz tarafından alırlar. Verilen her eğitim sonrasında raporlar ilgili yöneticinize iletilir.
İlave Eğitimler: Yukarıdaki standart eğitimler dışında Yönetimin öngördüğü konular ve talepler doğrultusunda koordineli olarak ek eğitimler de verilebilecektir.
Görev Başı Eğitim – Kontrol: Operasyon Ekibimiz personellerimizin çalışmalarını yerinde kontrol ederek firmanıza ilgili raporları sunacaktır.

Eğitim FK Özel Güvenlik’in hizmet sektöründeki başarısının temellerinden biridir.
Eğitim hem teorik, hem de sahada yürütülecektir. İletişime büyük önem verilecek, görevin yapılması için gerekli insan ilişkileri ve becerileri kazandırılacaktır.

EĞİTİM KONULARIMIZ

FK Özel Güvenlik Hizmetleri olarak bünyemizde görev alan güvenlik personellerimize almış oldukları özel güvenlik eğitimine tamamlayıcı, teorik ve uygulama eğitimleri periyodik olarak aşağıdaki konularda verilmektedir;

 • Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları
 • Genel Güvenlik Prosedürleri
 • Görev Yeri Özel Talimatları
 • Metal Boy Dedektörü Kullanım Prosedürleri
 • El Dedekörü Kullanım Prosedürleri
 • X-Ray Bagaj Kontrol Prosedürleri
 • Devriye ve Arama Prosedürleri
 • Yangın İhbar ve Söndürme Sistemleri ile Yangınlarda Doğru Müdahale Tarzı
 • Şüpheli Paketlerin Tespiti ve Doğru Müdahale Tarzı
 • Şüpheli Şahısları Tespiti ve Doğru Müdahale Tarzı
 • Şüpheli Araçların Tespiti ve Doğru Müdahale Tarzı
 • Terör Eylemlerinin Oluşma Biçimi ve Doğru Müdahale Tarzı
 • Hırsızlık Olaylarının Oluşma Biçimi ve Doğru Müdahale Tarzı
 • İstihbarata Karşı Koyma

EĞİTİM KONULARIMIZ

 • Olay Yeri Koruma
 • Raporlama Teknikleri
 • Temel İlk yardım
 • Etkili İletişim
 • Kalabalık Yönetimi
 • Kişi Koruma
 • Genel Kollukla İlişkiler
 • Sabotaj olaylarının tespiti ve doğru müdahale tarzı
 • Narkotik Olaylar ve Doğru Müdahale Tarzı
 • Toplumsal Psikoloji
 • Saha Oryantasyon Eğitimi

Sürekli Eğitim: Profesyonel düzeyin korunması için ‘sürekli eğitim’ operasyonun bir parçası olacak, tüm personelin güvenlik ekibi sorumluluğundaki her görevi yapabilmesi sağlanacaktır. Geçici veya sürekli olarak işe alınan her elemanın görev içinde eğitim denetlemeleri yapılacak ve kayıtları tutulacaktır.